1- شرکت پور شور  اعضا جوانان در راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن
2 - غبار روبی گلزار مطهر شهدای گنام توسط اعضا پیشاهنگی
3 - برگزاری مسابقه چادری زنی جهت پیشاهنگی خواهران
4 - برگزاری مسابقه دو میدانی جهت اعضا برادر کانون های دانش اموزی
5 - برگزاری دوره باز اموزی امدادو کمک های اولیه و یژه خواهر
6 - برپایی ایستگاه نقاشی کودکان - کانون غنچه ها هلال مزکز پردیس
7 - برپایی نمایشگاه بزرگ عروسک های دست ساز - کانون غنچه های هلال مرکز پردیش
8 - برگزاری اردوی یک روزه در محل ارگ جدید جهت پیشاهنگی خواهر
9 - عیادت از بیمارن بیمارستان پاستور