گزارش جستجو و نجات حادثه فرد مفقود شده در مناطق کوهستانی تیتون


شنبه شب مورخ 20/11/94 ساعت 21 فردی با مراجعه حضوری در پایگاه دهبکری اطلاع داد: یک نفر از دوستانش به نام احسان افشاری در منطقه کوهستانی تیتون (12 کیلومتری شمال غرب منطقه دهبکری) مفقود شده، با توجه به سردی هوا ( 4درجه زیر صفر) و اهمیت این حادثه افراد پایگاه


برای مطالعه کامل متن به ادامه نوشته مراجعه کنیدشنبه شب مورخ 20/11/94 ساعت 21 فردی با مراجعه حضوری در پایگاه دهبکری اطلاع داد: یک نفر از دوستانش به نام احسان افشاری در منطقه کوهستانی تیتون (12 کیلومتری شمال غرب منطقه دهبکری) مفقود شده، با توجه به سردی هوا ( 4درجه زیر صفر) و اهمیت این حادثه افراد پایگاه، آقایان : علیرضا سپهیار(مسئول پایگاه)، محمد مولایی، جمشید کیانمهر، محمدرضا بیدرانی (نجاتگران داوطلب) به کشیک استان و آقای احمد سیدی رئیس جمعیت شهرستان بم اطلاع دادند و با دستور ایشان در ساعت21:30 به گشت زنی وجستجو در جاده های ماشین رو این مناطق پرداختند، اما نتیجه بخش نبود. صبح روز بعد نیز تجسس ادامه داشت و به علت گستردگی منطقه و راه های متعدد و دره های با شیب بالا و خطرناک، درخواست کمک تیم جستجو ونجات کوهستان به مرکز جمعیت شهرستان بم شد، که بلافاصله یک تیم نجات 7نفره کوهستان با فرماندهی آقای احسان عطارزاده و نجاتگران داوطلب، آقایان: اسماعیل جوشایی، امید عدیم المثالی، سعید بهرامی، حمیدرضا غلامی، امیرحسین سیدی و هادی زابلی زاده با خودرو پیکاپ اعزام و در ساعت 10:30 وارد منطقه شدند. تیم نجات با 3 نفر از همراهان فرد مفقود شده و اهالی منطقه به محلی رفتند که آخرین بار آقای احسان افشاری در آنجا دیده شده بود (موقعیت 29درجه 02 دقیقه 5/21 ثانیه  شمالی  و  057 درجه 50 دقیقه 6/43 ثانیه شرقی).

 پس از بررسی راه های موجود و احتمالی از آن نقطه و صحبت های همراهان فرد مفقود، دسته عملیاتی به 4 تیم عملیاتی تقسیم و با قطب نما و GPS کروکی مسیرهای موجود ترسیم و بین تیمهای تجسس تقسیم شد.

به گفته مسلم عباسی (یکی از همراهان فرد مفقود):     

ماهشت نفر از اقوام و دوستان و اقوام تصمیم گرفتیم برای گردش از دهبکری به مقصد آبشارهای تیتون و منطقه نرگسیه عزیمت کنیم و قرار بود ساعت 17 الی 18 به خانه (دهبکری) برگردیم . در طول مسیر هنگام نهار احسان شروع به زمزمه ها و صحبتهایی با گروه که من باید زودتر برگردم دهبکری، اما اعضای گروه اعتنایی نکردند و گفتند ما باید به راهمون ادامه بدیم. احسان در ظاهر قبول کرد ولی بعد از نهار در هنگام فرود یکی از آبشارها (آخرین محل رویت احسان در آن روز) او جزء نفرات اول پایین رفت و بدون اینکه منتظر بقیه بماند به راه ادامه داد. و بعد از اینکه ما پایین آمدیم هرچه صدا زدیم و دنبالش گشتیم دیگه احسان رو ندیدیم..

 

آخرین نقطه ی GPS که فرد مفقود در آنجا مشاهده شده بود (موقعیت  "5/21  ُ02  29N    و  "6/43  50ُ  057  E)  که از آنجا یک مسیر دره ای به منطقه نرگسی(مقصد گروه فرد گم شده)، دو مسیر در کوهستانی به دهبکری و یک مسیر انحرافی وجود داشت. با ترسیم کروکی، جهت یابی و تقسیم تیم ها کار تجسس شروع شد و در نهایت یکی از تیم ها در اواسط یکی از راه های منتهی به دهبکری رد پای احسان افشاری رو پیدا کردند و با چند کیلومتر انحراف  مسیر به طرف یکی از مناطق مسکونی در کف یک دره و شنزار موقعیت ( "5/21  ُ02  29N    و  "6/43  50ُ  057  E) فرد مفقود رویت شد.

هنگامی که تیم نجات بالای سر احسان (فرد مفقود) رسیدند ساعت 16:30 بود و 24 ساعت از مفقود شدن او میگذشت، او روی زمین افتاده بود و هیچ حرکتی نداشت. افراد به تیم های دیگر نقطه GPS  را دادند و به ارزیابی مصدوم (Con VS) پرداختند، احسان هیچ پاسخ حرکتی و کلامی نداشت  ( GCS=6) اما نبض وتنفس خیلی ضعیفی داشت ( PR=30 ،  RR=9) . به علت سردی هوا و پوشاک نامناسب دچار  هیپوترمی شدید شده بود، نجاتگران با گرفتن IV Line وگرم کردن مصدوم او را با بسکت حدود 3 کیلومتر به طرف نزدیکترین راه ماشینی حمل کردند و با خودرو آمبولانس به دهبکری انتقال دادند و مصدوم را به اورژانس 115 جهت انتقال به بیمارستان پاستور بم تحویل دادند، و نهایتاً آقای احسان افشاری از مرگ حتمی نجات پیدا کرد%