در مورخ 24/8/94 به مناسبت هفته کتابخوانی اعضای کانون غنچه های اینجمعیت به تعداد 80 نفر و به منظور آشنایی با دنیای بزرگ و شگفت انگیز کتاب و کتابخوانی و اهمیت آن از کودکی و نهادینه کردن عادت به مطالعه کردن از کتابخانه علامه  هادی سبزواری بم دیدن به عمل آوردند و در پایان تعداد 185 نسخه کتاب های متنوع آموزشی و مذهبی به این کتابخانه اهدا شد.