در تاریخ 1394/5/27 به مناسبت دهه کرامت اردوی آموزشی تفریحی جهت خواهران فعال کانون آزاد در شهرستان راین برگزار شد از برنامه دیگر این ایام میتوان برگزاری کارگاه آموزشی عفاف و حجاب مسابقه کتاب خوانی و دل نوشته به امام رضا (ع) و حضور در قبور شهدای گمنام نام برد