در سومین روز از هفته هلال احمر مورخ 20/2/1394 اعضای جوانان ، امدادگران و کارکنان به تعداد 23 نفر و مقدار 10.350 واحد خون به نیازمندان اهدا شد.