در تاریخ 18/2/1394 به عنوان اولین روز هفته هلال احمر اعضای امدادگران و جوانان جمعیت به همراه کارکنان در نمراسم نماز جمعه شرکت فعالنه ای داستند در حاشیه این مراسم می توان به توزیع بروشورسی دی و برپایی ایستگاه تست قند خون و فشار خون نام برد که تعداد 423 نفر از نمازگزاران از این خدمات رایگان استفاده کردند.