خوشبختی یعنی انقدر خدا عزیزت کند             که اسباب ارامش سایرین باشید

روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر برهمه اعضای جوانان ، داوطلبان ، امداد گران و کارکنان مبارک باد.