این طرح ملی باعنوان محله عاری از دخانیات با حضور اعضای کانون های غنچه های هلال احمر و دا نش آموزی با اهدا گل به جای استفاده از سیگار و توزیع کتاب های آموزشی و سی دی با برپایی چادر برگزار گردید.