این جلسه باحضور اعضای شورای باشگاه امدادگران و نجاتگران خواهران و برادران برگزار شد در این جلسه در خصوص نحوه امتیاز بندی ماهانه  امدادگران صحبت شد. در این جلسه امدادگران برتر ماه مشخص شد.


برای مشاهده اسامی امدادگران برتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.امدادگران برتر اول تا پنجم به ترتیب

1 - محمد مولایی

2 - علی فروتن

3 - هادری رنجبر نسب

4 - محمدرضابیدرانی

5 - امیرحسین سیدی