عوامل امدادی پایگاه دهبکری به همراهی تکنسین اورژانس در یک عملیات سخت و نفس گیر 7ساعته در مناطق صعب العبور دهبکری روستای تاغوک با خودروی کمکدار و 8کیلومتر پیاده روی موفق شدند پیرمرد 75 ساله که دچاره سکته قلبی شده بود را به مرکز درمانی شهرستان انتقال دهند.