این دوره با حضوره تعدادی از امداد گران ونجاتگران باشگاه خواهران جمعیت هلال احمر شهرستان بم برگزار گردید

که دراین دوره آموزش های مربوط به تزریقات به هنر جویان داده شد