تیم های ورزشی اعضای جوانان جمعیت هلال احمر بم در رشته شنا و نجات غریق ، امادگی جسمانی و فوتسال در مجموع به تعداد 18 نفر در مسابقات مرحله استانی المپیاد ورزشی هلال احمر شرکت کردنند که  در نهایت موفق به کسب عنواین ذیل گردیدند.

شنا ونجات غریق به میزبانی شهرستان بم مقام اول

آمادگی جسمانی به میزبانی شهرستان رفسنجان مقام دوم

فوتسال به میزبانی شهرستان راور مقام سوم