شرکت پرسنل و اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان بم در مراسم 9 دی