بازدید کانون غنچه ها ازکتابخانه ملاهادی سبزواری بم

اعضای کانون غنچه ها به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی به منظور آشنایی هرچه بیشتر با فعالیت های کتابخوانه ای از کتابخانه ملا هادی سبزواری بم بازدید به عمل آوردند


برای مشاهده تصاویر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.