عملكرد پایگاه های امداد جاده ای جمعیت هلال احمر شهرستان بم

پایگاه دهبكری:

تعداد تصادف : 3 مورد

تعدا مجروحین : 5 مورد

تعدا فوتی : 1 مورد

تعداد اعزام به مركز درمانی : 1مورد

تعداد كمكهای اولیه انجام شده : 5 مورد

تعداد مراجعین حضوری : 6 مورد

تعداد اسكان داده شده : 3 مورد

پایگاه ابارق :

تعداد تصادف : 2 مورد

تعدا مجروحین : 3 مورد

تعدا فوتی : 0 مورد

تعداد اعزام به مركز درمانی : 1مورد

تعداد كمكهای اولیه انجام شده : 2 مورد

تعداد مراجعین حضوری : 2 مورد

تعداد اسكان داده شده : 8 مورد