درمورخ 93/5/12جلسه باشگاه امدادگران و نجاتگران خواهر باحضور مسئول امداد شعبه برگزار گردید در این جلسه در خصوص مشكلات باشگاه برگزاری اردو توان افزایی دوره های بازاموزی و همچنین برگزاری قراعت قران در جمعیت در جلسات اعضا باشگاه تبادل نظر شد.