نجاتگر برتر اردیبهشت ماه باشگاه امدادگران ونجاتگران شهرستان بم

جناب اقای : عباس دارباز

تاریخ تولد : 1373

سابقه فعالیت : 2سال

درجه : نجاتگر 3