این جلسه با حضور مشترک کلیه خانما واقایان باشگاه امدادی واعضا فعال باشگاه امدادگران تشکیل شد واقای بیدرانی در رابطه با کار اعضا باشگاه وتکمیل پرونده هاوهمچنین صعود مشترک هیئت کوهنوردی واعضا هلال که در تاریخ 5/2/93 قرار بود برگزارشود صحبت کردند

وهمچنین اقای سیدی مسئول امدادونجات ضمن تبریک سال نووتبریک روز زن وهمچنین تقدیر تشکر از امداد گران در طرح امداد نجات نوروزی 93 وحوادث اخیر همکاری داشتند وبرنامه کوهنوردی امدادگران که مشترک با گروه های کوهنوردی شهرستان بم صحبت شد.