کوه پیمایی مشترک اعضا باشگاه امداگران ونجاتگران و تیم ایثار جمعیت هلال احمر با اعضا هئیت کوه نوردی شهرستان بم مورخ ۲۲/۱/۹۳درمنطقه دره شرابی دهبکری.