در تاریخ13/01/1393اعضای تیم توانای جمعیت هلال احمر شهرستان بم ساعت 7صبح با یک دستگاه آمبولانس جهت امداد رسانی به مصدومین احتمالی حوادث جاده ای در محل پایگاه امداد جاده ای دهبکری مستقر شدند

خدمات ارائه شده این تیم در روز سیزده:گرفتن فشار خون پنج نفر.درمان سرپایی وارائه کمکهای اولیه به چهار نفر.وحدود ده نفر جهت درمان حالت تهوع واستفراغ به این تیم مراجعه کردند وساعت 22شب همان روز با کم شدن بار ترافیک به سمت بم حرکت کردندوماموریت این تیم ساعت22:45خاتمه یافت.