باهماهنگی وبرنامه ریزی قبلی معاونت محترم امداد نجات جمعیت هلال احمر استان کرمان یک دوره یک روزه باز اموزی ویژه امداد گران ونجاتگران وپرسنل پایگاه های امداد جاده ای جنوب و شرق استان در محل جمعیت هلال احمر شهرستان بم برگزار شد.
در این دوره که با حضور بالغ بر 130 نفر از امداد گران ونجاتگران پایگاهای منوجان - کهنوج - سربیژن سار دوئیه - جبالبارز جیرفت - دهبکری و ابارق بم - فهرج - ریگان در پایگاه پشتیبانی شرق استان واقع در هلال احمر بم گرد هم امدند وبا مجرب ترین مربیان و استاید جاده ای و کمک اولیه اموزی لازم را دیدن و فعالیت میدانی و مانور یکی از مهمترین این سر فصل ها بود ودر پایان ازمون کتبی و عملی برگزار گردید و این عزیزان با امادگی کامل به استقبال نوروز 92 رفتند.